Tài nguyên dạy học

Các ý kiến mới nhất

Hỗ trợ trực tuyến

Điều tra ý kiến

Bạn thấy trang này như thế nào?
Đẹp
Đơn điệu
Bình thường
Ý kiến khác

Thống kê

 • truy cập   (chi tiết)
  trong hôm nay
 • lượt xem
  trong hôm nay
 • thành viên
 • Ảnh ngẫu nhiên

  BANNER_NHAM_THIN_20121.swf

  Chủ điểm

  Thi đua dạy tốt - học tốt với mục tiêu nâng cao chất lượng giáo dục là uy tín của Thầy và Trò Trường THCS Tân Thành - Hướng Hóa - Quảng Trị

  GIỚI THIỆU  (2 bài)

  Sơ lược lịch sử nhà trường

  PHÒNG GD-ĐT HƯỚNG HÓA TRƯỜNG THCS TÂN THÀNH CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc Tân Thành, ngày 01 tháng 10 năm 2012 SƠ LƯỢC TÓM TẮT LỊCH SỬ PHÁT TRIỂN CỦA TRƯỜNG THCS TÂN THÀNH Quá trình phát triển (1976 - 2012): Trường THCS Tân Thành hiện nay tiền thân được thành lập từ Trường phổ thông cấp 2 Lao Bảo vào năm 1976. Địa điểm thuộc thôn Cổ Thành, xã Tân Thành. Lúc đó Trường chỉ có...

  CHI BỘ ĐẢNG  (11 bài)

  Nghị quyết Chi bộ tháng 6 - 2015

  ĐẢNG BỘ XÃ TÂN THÀNH CHI BỘ TRƯỜNG THCS TÂN THÀNH Số: 05/BC-CB ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM Tân Thành, ngày 10 tháng 5 năm 2015 BÁO CÁO VIỆC THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT CHI BỘ THÁNG 5 VÀ NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM THÁNG 6 NĂM 2015 I. Tình hình thực hiện Nghị quyết Chi bộ tháng 5/2015: 1. Lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị, an ninh, quốc phòng: - Chi bộ lãnh đạo nhà trường thực hiện tốt phong trào thi đua « Dạy...

  KẾ HOẠCH  (64 bài)

  Kế hoạch tháng 10 - 2015

  PHÒNG GD-ĐT HƯỚNG HÓA TRƯỜNG THCS TÂN THÀNH Số:10/KHT-THCS CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc Tân Thành, ngày 02 tháng 10 năm 2015 KÕ ho¹ch th¸ng 10 n¨m 2015 Chủ điểm: “Chất lượng dạy và học” NỘI DUNG Chịu trách nhiệm chỉ đạo, tổ chức thực hiện I. Công tác chính trị, tư tưởng: - Phát động và hưởng ứng phong trào thi đua hướng đến chào mừng các ngày truyền thống:...

  NHÀ TRƯỜNG  (9 bài)


  GIÁO ÁN  (0 bài)

  ĐỀ THI  (1 bài)


  CÔNG ĐOÀN  (0 bài)

  ĐOÀN ĐỘI  (0 bài)

  TỔ CHUYÊN MÔN  (0 bài)

  Chào mừng quý vị đến với website của Trường THCS Tân Thành - Hướng Hóa - Quảng Trị

  Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tài liệu của Thư viện về máy tính của mình.
  Nếu chưa đăng ký, hãy nhấn vào chữ ĐK thành viên ở phía bên trái, hoặc xem phim hướng dẫn tại đây
  Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay phía bên trái.

  LƯU GIỮ KỶ NIỆM

  HÌNH ẢNH HOẠT ĐỘNG